Fondo Europeo de Desarrollo Regional - Una manera de hacer Europa
Fons Europeu de Desenvolupament Regional - Una manera de fer Europa

Fondo Social Europeo - El FSE invierte en tu futuro
Fons Social Europeu - L'FSE inverteix en el teu futur

Ajuda

Controls del mapa:
zoom-element
Zoom: serveix per a allunyar o acostar el camp de visió sobre el mapa.
expand-element
Obri el visor de l'ICV amb les dades de Geofondos disponibles.
center-element
Torna a centrar el mapa com en l'estat inicial.
types-element
Mostra un desplegable amb els diferents tipus de capes del mapa.
types
Diferents tipus de capes seleccionables per al mapa.
map-example

Podem trobar una sèrie de punts visibles en el mapa. Aquests punts indiquen:

 • Cadascun dels destinataris que estan disponibles en el mapa.
 • Aquests destinataris poden estar agrupats en un mateix punt per a no sobrecarregar el mapa.
 • Depenent del nombre de destinataris agrupats en el mateix punt apareixerà en un color o un altre:
  • Verd: 1-10 destinataris.
  • Groc: 10-100 destinataris.
  • Taronja: >100 destinataris.
 • Si es fa clic sobre un punt agrupat es realitzarà un zoom automàtic sobre la zona.
 • Finalment, després de fer clic sobre un destinatari final, es mostrarà la informació del destinatari en una finestra sobre el mapa.
popup-example

En la finestra sobre el mapa apareixerà tota la informació relacionada amb el destinatari final dels fons europeus:

 • A més, en cas d'estar realitzant un filtrat, podem trobar els punts pròxims al seleccionat:
 • nearpoints-example
search-form

En el formulari de cerca, podem filtrar els diferents tipus de destinataris per:

 • Programa Operatiu
 • Eix prioritari
 • Gestor
 • Província
 • Municipi

Quan un d'aquests paràmetres es canvia, automàticament s'actualitza el contingut de la resta de seleccionables amb els valors vàlids per a mostrar almenys un destinatari.

El checkbox d'Ocultar criteris de cerca, serveix per a una vegada apliquem un filtrat, s'oculte el formulari de cerca i el mapa es veja amb una major grandària.

Al peu del formulari, trobem el botó d'aplicar, el qual realitzarà la cerca sobre els paràmetres seleccionats, i el botó de netejar que retornarà el mapa al seu estat inicial.